Yel Değirmenini Kim Buldu

yel-degirmeni

Buharlı makinenin bulunmasından önce, rüzgâr,  su ve hayvan gücü insanlığın hizmetindeydi. Suyla çalışan değirmenler çok daha güçlüydü, ama onları döndürmeye yetecek büyüklükte akarsulardan yoksun olan yerlerde, yeldeğirmenleri etkin oldu. 1840 yılında,  İngiltere ve Galler’de 10 bin, Hollanda’da ise 7 bin yeldeğirmeni vardı. Bu aygıtlardan, un üretiminde olduğu kadar, maden  çıkarımında, su iletiminde ve ağır cisimlerin kaldırılmasında da yararlanılıyordu.

Ayrıca, ağaç kesmeye yarayan hızar makinelerini de yeldeğirmenleri aracılığıyla çalıştırmak mümkündü. Rüzgârın yarattığı enerjiyi  üretken hale getiren buluşlar, her zaman memnunlukla karşılanmadı.

1581’de bu enerjiden yararlanmayı akıl eden Hollandalılar,  işsizliğe yol açmakla suçlandılar. 1768’de de bir grup işçi, rüzgâr gücüyle çalışan bir hızar makinesini parçaladı. Yeldeğirmenlerini  çalıştıran insanlar, yeni birtakım ölçeklerin de doğmasına yol açtılar. Çünkü tahılını öğütmek üzere değirmene götüren herkes, elde  edilen unun belirli bir bölümünü değirmen sahibinin “hak” olarak alıkoyacağını biliyordu. Bu hakkın miktarını saptamak üzere de,  değirmenciler belirli hacimlerde ölçekler geliştirdiler.

Örneğin, 1558’de Liverpool yöresindeki bütün değirmencilere, ölçeklerini  Belediye Başkanı’na götürüp doğruluk derecelerini kontrol ettirmek zorunluluğu getirildi. Bunu yapmayanlara belirli para cezaları  uygulandı. Bu uygulama bir anlamda dünyada, ağırlık ve hacim ölçen aygıtların ilk denetimi ve ayarlanması olarak kabul edilir. 19.  yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yeldeğirmenlerinin önemlerinde bir azalma başladı.

Ama rüzgâr gücü, yine de birçok alanda insana yararlı olmaya devam etti. Amerika’- nın batı kesimlerinde, demiryolu şirketleri, yel değirmenlerinden lokomotifler için su  çıkarılmasında yararlandılar. Yerliler ise, sulama işlerinde bu aygıtlardan büyük faydalar sağladılar. Suyu olmayan pek çok kırsal  bölgeye, yeldeğirmenleri aracılığıyla su gönderildi. Bugün, Güney Afrika’nın Karoo bölgesinde olduğu gibi, birçok bölgede su  sağlayabilmek için bu yöntem işlevini hâlâ sürdürüyor.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın