Can Yeleğini kim buldu

can-yelegi

Vücudun su üzerinde kalmasını sağlayan ilk can yeleği, 1854 yılında İngiltere’de Kaptan J.Ross Ward tarafından yapıldı. Bu ilk  cankurtaran yeleği, keten bezinin arasına dikilmiş mantar parçalarından oluşuyordu.

Günümüzde ise açıldığı zaman karbondioksid  gazıyla kendiliğinden şişen yanmaz can yelekleri, mantar can yeleklerinin yerini aldı. Bugün kullanılmakta olan dört çeşit can yeleği vardır.

Mantar tipi can yeleği

Mantarların bir torba içerisine düzgün olarak istif edilmesi ile yapılmışlardır. Üzerlerinde hiçbir malzeme yoktur.

Kapok tipi can yeleği

Pamuk elyafların bir naylon içerisinde havası alınmış vaziyette doldurulması ile ve bu torbalarında branda kılıflar içine düzgün olarak konulması ile yapılırlar. Bu tip can yelekleri ceket şeklinde giyilir. Sıyrılmamaları için kuşakları muhakkak surette bağlanmalıdır.

Alman tipi Şişirme Can Yelekleri

İki tane lastik ciğer ile kepten teşekkül edilmiştir. Can yeleğinin üzerinde kullanılacak malzeme olarak ; kepin üzerindeki lambayı yakacak bir batarya, sesimizi uzağa duyurmak için bir düdük, radar ekosu veren ciğerin ve kepin üzerindeki plakalar, denizde toplu bulunmak için 1 metre boyunca el incesi (ip), deniz boyama markeri mevcuttur. Can yeleği hava tüpleri veya nefes ile siboptan şişer.

Amerikan Tipi Şişirme Can Yelekleri

Bir ciğeri vardır. O da hava tüpü veya nefes ile rekordan şişer. Sesimizi duyurmakta kullanılan düdük, toplu bulunmak için ince bir tane fener, can yeleğinin techizatlarındandır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın