Zamanlayıcıyı Kim Buldu

1867 yılında İngiliz cerrah Christopher Thurgar, caddelerdeki gaz lambalarının önceden belirlenen saatlerde yanıp sönmelerini sağlayacak otomatik bir zamanlama makinesi geliştirdi. Yuvarlak bir silindir üzerine belirli aralıklarla yerleştirilen iğneler, gerektiği zaman ana gaz kapağını açıp kapatabilecek şekilde, bir zemberek aracılığıyla dönüyordu. Bu zembereğin önünde sürekli olarak bir pilot alev yanıyordu. İğne, zamanı geldiğinde gaz kapağını açıyor ve gelen gaz pilot alev aracılığıyla tutuşarak büyüyünce, lamba yanmış oluyordu. Lambanın sönme zamanı gelince de, bir sonraki iğne kapağı yerine çekiyordu. Aygıtın saat türü zembereğinin haftada bir kez kurulması gerekiyordu.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın