DNA’yı kim buldu

dna-yapisi

DNA kalıtımda rol oynayan organik bir molekül ve bir nükleik asit çeşididir. Deoksiribo Nükleik Asit kısaca DNA olarak gösterilir. DNA canlılarda yönetici bir moleküldür ve hücrenin protein ve enzim sentezinde rol oynar. Ayrıca yeni bir hücre meydana getirecek gerekli elemanları taşıdığından hücre bölünmesinin esasını oluşturur.

DNA’yı kim keşfetti

İlk defa Johannes Friedrich Miescher adlı İsviçreli biyolog tarafından, 19. yüzyılın sonlarında hücre çekirdeğini incelerken DNA’yı keşfetmiştir.

Ökaryotik hücrelerde DNA başlıca çekirdekte bulunmakla berâber az olarak mitokondri ve kloroplastlarda da vardır. Hücre  çekirdeğinde bulunan kromatin, DNA ve buna bağlı proteinlerden yapılmıştır.

1953 senesinde Watson ve Crick adlı araştırıcılar hazırladıkları modeller üzerine DNA yapısını açıklamaya çalışmışlardır. Buna göre; DNA teorik olarak sonsuz uzunlukta ve birbirine sarmal olarak dolanmış yanyana iki molekül zinciridir. Bu, hayâlî bir eksene sarılı bir ip merdivenine benzetilebilir.

Merdivenin kenarları bir şeker molekülü (deoksiriboz) ile fosforlu bir molekülden meydana gelir. Merdiven basamaklarının arasında gevşek hidrojen bağlarıyla birbirini çeken pürin ve pirimidin denilen azotlu bazlar bulunur. Bu basamaklar merdivenin kenarındaki şeker moleküllerine bağlıdır.

DNA genetik bilgi deposudur. Mikroskopla bile görülemeyen bu sayılamayacak kadar bilgiler, gayet muntazam olarak yerleştirilmiştir. İnsan vücudunun planını içinde taşıyan bu muhteşem yapı DNA’yı inceleyen bilim adamlarını hayretler içinde bırakmaktadır.

DNA’lar, kendilerinin kopyalarını yaparak, üreme hücreleriyle hayat şifrelerini nesilden nesile iletirler. DNA’nın başlıca özelliği, canlıların vücut yapılarının ve mavi göz, kıvırcık saç, çekik göz gibi karakterlerinin, cansız bir molekülde şifrelenmesi ve bu molekülün otomatik olarak kendisinin kopyasını yapabilmesi, daha açık bir ifadeyle hayat sırrını içerisinde bulundurmasıdır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın